EKG

Kardiološki pregled danas ne može se niti zamisliti bez EKG-a. Kardiološki pregled bez EKG-a ne može se smatrati kompletnim niti konkluzivnim. Budući da se EKG može vrlo brzo i drastično mijenjati iz trenutka u trenutak, od iznimne je važnosti da za kardiološki pregled EKG bude snimljen kao „svjež“, tj. neposredno pred pregled.

Elektrokardiogram ili EKG je jednostavna metoda neinvazivne kardiološke dijagnostike kojom se detektiraju električne promjene na srcu koje potiču srce da radi. Naime, srce je mišić, a za kontrakcije mišića neophodno je da ih potakne struja niskog intenziteta koja se širi srcem preko tačno određenih puteva. Srce posjeduje autonomiju u radu i uveliko je neovisno o ostalim tjelesnim sistemima, ali je u stanju reagirati na promjene u tijelu i prilagoditi se njima. Inicijalni električki impuls nastaje u gornjem dijelu srca, na desnoj pretkomori u blizini utoka gornje šuplje vene, u strukturi koju koju zovemo sinoatrijski čvor. Struja se prenosi na pretkomore i uzrokuje njihovu kontrakciju (stezanje), čime se krv upumpava iz pretkomora u komore. Struja također ide kroz tri „trase“ do sredine srca, gdje se nakratko usporava. Usporenje se događa u strukturi koju zovemo atrioventrikularni čvor, a nalazi se na sredini između lijeve i desne komore, ali blizu zone gdje komore graniče s pretkomorama. Nakon ovog usporenja struja se šalje niz tzv. Hissov snop, koji se odmah potom grana na dva nova puta koja se prostiru i granaju kroz mišić lijeve i desne komore. S ovih puteva struja se širi dalje po obje komore. Ovo širenje uzrokuje kontrakciju (stezanje) srčanih komora. Kontrakcija komora pumpa krv iz komora prema aorti i dalje ka drugim organima (krv iz lijeve komore), odnosno prema plućnoj arteriji i dalje ka plućima (krv iz desne komore).  Nakon jednog ovakvog srčanog ciklusa generira se nova struja u sinoatrijskom čvoru i proces kreće ispočetka. Tako se srčani otkucaji ponavljaju tokom cijelog života, u prosjeku svakih 0,7 sekundi po jedan novi otkucaj.

Razni poremećaji na srcu, čak i vrlo suptilni, znaju mijenjati način na koji se ove struje šire srcem. Tada širenje ovih struja poprima karakterističnu sliku, te se na temelju nje može otkriti o kakvom se poremećaju na srcu radi. EKG aparat bilježi kretanje ovih struja i transformira ih u grafički zapis. Srce se snima iz više perspektiva da bi se dobio što bolji uvid u stanje, pa se i elektrode za snimanje postavljaju na specifična mjesta na tijelu pacijenta.

Poremećaji koje EKG može otkriti mogu biti: infarkt miokarda, neke forme anginae pectoris, uvećanje dimenzija pojedinih srčanih šupljina ili zadebljanje srčanog mišića (hipertrofija), razne vrste aritmija (poremećaja srčanog ritma), neke poremećaje srčane ovojnice (perikarda) itd.

EKG je nezamjenjiv alat u sklopu kardiološkog pregleda i njegov je neizostavan dio.

facebook

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.