Holter arterijskog tlaka (pritiska)

Mnoge osobe s visokim krvnim tlakom (hipertenzijom) iskusile su oscilacije tlaka u različitim formama. Nekima se dešava da se nepravilno izmjenjuju skokovi i padovi tlaka, kod nekih su skokovi tlaka prisutni samo u specifičnim okolnostima (npr. odlazak na pregled), a kod nekih je tlak stalno visok. Također, povremeno se dešava da treba procijeniti efekte antihipertenzivne terapije. Hipertenzija je, naime, često sasvim asimptomatska i neke oscilacije tlaka ili konstantno poremećene vrijednosti ne mogu se detektirati jednim mjerenjem u zdravstvenoj ustanovi. S druge strane, individualno mjerenje koje poduzimaju sami pacijenti zna biti od velike pomoći doktoru kod donošenja odluke o terapiji, ali preciznost takvog mjerenja vrlo je varijabilna, kako zbog ljudskog faktora, tako i zbog različite preciznosti / kalibracije tlakomjera

Stoga je ponekad potrebno pristupiti kontinuiranom praćenju arterijskog tlaka tokom perioda od 24 sata. Za ovo pacijent ne mora ležati u bolnici, već se procedura komforno može sprovesti i u kućnim uvjetima. Tada se pristupa 24-satnom monitoringu arterijskog tlaka. Slično Holter EKG monitoringu, i ovdje se jedna fiziološka funkcija prati tokom cijelog dana, ambulantno, te se često i ovo praćenje naziva Holterom, ali ovaj put Holter-monitoringom arterijskog tlaka.

Pacijentu koji dolazi na snimanje Holter monitoringa obučena medicinska sestra instalira Holter-uređaj i poveže na pacijentovu ruku manžetnu sa senzorom kojom će se detektirati visina arterijskog tlaka. Pacijent će narednih 24 sata nositi Holter-uređaj i baviti se svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima. Cilj je da se zabilježi visina tlaka u velikom broju mjerenja tokom dana (i nešto rjeđe tokom noći, da se ne bi ometao pacijentov san). Sutradan u isto vrijeme kad je prethodnog dana aparat postavljen, pacijent dolazi u zdravstvenu ustanovu i aparat se skida. Potom se izvrši očitavanje Holter-snimke od strane ordinirajućeg doktora i pacijentu se uruči nalaz s mišljenjem doktora, podacima sa snimanja i krivuljama sistoličkag, dijastoličkog i srednjeg arterijskog tlaka. Na temelju ove snimke doktor će dati preporuku o daljim dijagnostičkim procedurama i liječenju, ako je isto potrebno.

facebook

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.