Adnan Delić

Posted on
adnan delic

Adnan Delić rođen je februara 1969. godine u Sarajevu. Osnovnu školu završio je u Gračanici, a srednju medicinsku školu završio je u Doboju. Medicinski fakultet pohađao je u Sarajevu, Zagrebu i Gracu, gdje je i diplomirao 1997. godine. Internu medicinu specijalizirao je u Tuzli. 2006. godine. Godine 2007. dobiva zvanje kardiologa. Magistarski rad odbranio je […]

Selma Čaluk

Posted on
selma čaluk

Doc.dr.sc.med. Selma Čaluk, spec. nuklearne medicine, rođena je u Gračanici, BiH, januara 1978. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Gračanici. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli diplomirala je 2003. Nosilac je priznanja „Srebrna plaketa Univeziteta u Tuzli“. Nakon diplomiranja postaje uposlenik Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Specijalizirala je nuklearnu medicinu i radi na Odjelu nuklearne […]

Jasmin Čaluk

Posted on
jasmin čaluk

Prof.dr.sc.med. Jasmin Čaluk, internist kardiolog, vlasnik je i direktor, te radi kao kardiolog u Poliklinici Kardiocentar Sarajevo. Rođen u Travniku, BiH, decembra 1976. Osnovnu školu, Muzičku školu (smjer klavir) i Opću gimnaziju završio je u Travniku. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli diplomirao je u julu 2001. Proglašen je studentom generacije i nosilac je priznanja […]