Kardiocentar

Selma Čaluk

Doc.dr.sc.med. spec. nuklearne medicine

062408444

kardiocentar.sa@gmail.com

Doc.dr sc.med.  Selma Čaluk, spec. nuklearne medicine, voditelj je Odjela za štitnjaču Poliklinike. Njeno primarno polje interesa su bolesti štitnjače, što je bila i tema njenog doktorata. Postdiplomski studij,  edukacije iz ultrazvuka vrata, ultrazvuka štitnjače, te kliničke i nuklearne tireoidologije završila je u Zagrebu.

Doc.dr.sc.med. Selma Čaluk, spec. nuklearne medicine, rođena je u Gračanici, BiH, januara 1978. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Gračanici.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli diplomirala je 2003. Nosilac je priznanja „Srebrna plaketa Univeziteta u Tuzli“. Nakon diplomiranja postaje uposlenik Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Specijalizirala je nuklearnu medicinu i radi na Odjelu nuklearne medicine, Klinika za radiologiju i nuklearnu medicinu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Postdiplomski studij iz oblasti nuklearne medicine završila je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (R. Hrvatska) s prosjekom 10,0. Završila je EU edukaciju iz ultrazvuka štitnjače. Završila je EU edukaciju iz ultrazvuka vrata i vratnih organa. Magistrirala je u Zagrebu (R. Hrvatska) 2013. god. Doktorsku disertaciju odbranila je 2018. god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, BiH.

U svakodnevnom radu bavi se svim aspektima nuklearne medicine sa težištem na scintigrafskim dijagnostičkim procedurama. Najvećim dijelom, njena svakodnevna praksa sastoji se iz zbrinjavanja, dijagnostike i terapije pacijenata s bolestima štitnjače, u okviru čega se bavi scintigrafijom štitnjače, apsiracijskim punkcijama, kliničkim pregledima i praćenjem pacijenata, kao i ultrazvukom štitnjače i ultrazvukom vrata.

Docent je i šef Katedre za nuklearnu medicinu Farmaceutsko-zdravstvenog i Stomatološkog fakulteta u Travniku, šef je i katedre za predmet Norme u radiologiji. Autor je i koautor više naučnih i stručnih radova publiciranih u internacionalnim i domaćim stručnim medicinskim časopisima. Aktivni je učesnik internacionalnih kongresa iz oblasti nuklearne medicine. Jedan je od autora u knjizi KARDIOVASKULARNE BOLESTI I KOMORBIDITETI (TKD Šahinpašić, Sarajevo 2019). Aktivno govori engleski jezik.