Kardiološki pregled

Posted on
kardioloski pregled, srce, pregled srca, kardiocentar sarajevo

Kardiološkim pregledom stiče se osnovi uvid u stanje kardiovaskularnog sistema. Pregled se sastoji od razgovora s pacijentom (anamneza) i fizikalnog pregleda (auskultacija – pregled slušalicama, inspekcija -vizualni pregled, palpacija – pregled dodirom itd). Obavezna je i analiza EKG-a. Na kraju pregleda daje se prijedlog terapije, drugih postupaka liječenja i preporuka za dodatne dijagnostičke procedure. U […]

Ergometrija (test opterećenja)

Posted on
ergometrija, test opterecenja, kardiocentar, pokretna traka

Ergometrija (test opterećenja) radi se tako što se pacijent kreće po pokretnoj traci koja ima tačno određenu brzinu i nagib, a za to vrijeme se snima EKG. Test postupno pojačava nagib i brzinu trake. Ergometrijom se procjenjuje da li srce dobija dovoljno krvi kroz koronarne arterije. Ovo je najvažniji test da se odredi indikacija za […]

Holter krvnog pritiska

Posted on
holter krvnog pritiska

Ponekad jedno mjerenje krvnog pritiska ne može dati realnu sliku o stanju pacijenta, pa se preporuči automatizirano praćenje krvnog pritiska tokom 24 sata, uključujući i mjerenja noću tokom spavanja. Ovim se dijagnosticira hipertenzija, određuje njen intenzitet i kretanje pritiska u toku dana i noći, ali i procjenjuju efekti terapije na kontrolnim pregledima. Medicnska sestra postavlja […]

Holter 24h EKG

Posted on
holter 24h ekg

Holter EKG je jedinstven način da se snime aritmije koje pacijenti imaju povremeno, a ne mogu biti viđne na rutinskom EKG-u. Holter EKG snima se 24 sata, a u iznimnim slučajevima i višednevno. Aparat se poveže s elektrodama koje se lijepe na pacijentov prsni koš i pacijent ide kući – tamo se očekuje da radi […]

Kontrola pacemakera

Posted on
pacemaker, kontrola pacemakera, kontrola, kardiocentar, sarajevo, poliklinika

Za pacijente s ugrađenim pacemakerom moraju se raditi kontrole stanja i rada pacemakera svakih 6 mjeseci. Kontrole se rade posebnim aparatom koji elektronski prima informacije od pacemakera i preko kojeg je moguće, po potrebi, reprogramirati pacemaker. Pregled je bezbolan.

Kontrola ICD-a (defibrilatora)

Posted on
icd defibrilator

Za pacijente s ugrađenim implantabilnim kardioverter-defibrilatorom (ICD) moraju se raditi kontrole stanja i rada defibrilatora svakih 6 mjeseci. Kontrole se rade posebnim aparatom koji elektronski prima informacije od defibrilatora i preko kojeg je moguće, po potrebi, reprogramirati ugrađeni defibrilator. Pregled je bezbolan.

Ultrazvuk srca

Posted on
ultrazvuk srca

Ultrazvukom srca kardiolog vidi Vaše srce, mjeri dimenzije srčanih struktura, ima uvid u snagu srca, stanje srčanih valvula (zalistaka), srčane ovojnice, ima uvid postoje li urođene ili stečene srčane mane, te da li postoje strana tijela, trombi ili tumori u srčanim šupljinama. Ultrazvuk srca radi se na posebnim aparatima. Procedura je bezbolna i traje nekoliko […]

Ultrazvuk vrata

Posted on
ultrazvuk vrata

Ultrazvukom vrata analiziraju se organi i tkiva u ovoj regiji: limfni čvorovi, pljuvačne žlijezde, štitnjača, paratireoidne žlijezde, mišići i druge potkožne vratne strukture. Pregledom je moguće otkriti neke vrste tumora, upala, anatomske poremećaje, dobroćudne promjene i promjene anatomskih odnosa u vratu, te usmjeriti pacijente na dalje dijagnostičke procedure.

Ultrazvuk štitnjače

Posted on
ultrazvuk stitnjace

Ultrazvučnim pregledom određuje se pozicija i veličina štitnjače, mjere se dimenzije njenih dijelova i utvrđuje se unutrašnja struktura žlijezde. Color-Doppler pregledom određuje se vaskularizacija (prokrvljenost) štitnjače. Prate se mogući efekti kompresije na okolna tkiva, analizira se postojanje čvorova, tumora itd. Za kompletan uvid u stanje žlijezde potrebno je dodatno uraditi i endokrinološki pregled sa analizom […]